E-ticaretin Alıcılar ve Satıcılar Açısından Faydaları

İnternet çağının başlamasıyla birçok iş modeli değişime uğramaya başlamıştır. İnternet'le birlikte ortaya çıkan yeni şirket yapısı ve pazarlama anlayışı, tüketiciye yönelik ve şirketler arası ticarete farklı bir boyut getirmiştir. Çarpıcı gelişmelerin gözlemlendiği elektronik ticaret; ürün, bilgi veya hizmet satın alma faaliyetlerinin internetin de dahil olduğu bir çok kanla aracılığı ile gerçekleştirilmesi anlamına gelmektedir. Bankalar ise ticaret yapma şekillerini internete taşıyan firmaların ödeme işlemlerine aracılık etmektedirler.

Büyük ve farklı kitlelere ulaşımın sağlandığı, maliyetlerin düştüğü, aktif pazarlama ve ucuz tanıtımın yapılabildiği bu dinamik uygulamada ülke sınırları da ortadan kalkmaktadır. Dünyada elektronik ticaretin en yaygın olduğu sektörler arasında elektronik, finans, parekendecilik, enerji ve turizm yer almaktadır. Araştırmalara göre 2003 yılında online ticaretin yüzde 77'sinin şirketler arası olması beklenmektedir. Dünyada şirketler arası elektronik ticaret hacmi 1998 yılında 74 milyar dolar iken, 2003 yılı tahminleri 1.5 trilyon dolardır. 1999 Kasım ayı itibari ile Amerika'daki KOBİ'lerin üçte birinin internete yer aldığı ve bunların yüzde 57'sinin elektronik ticaret yaptığı açıklanmıştır.

Bunun yanında internet üzerinden yapılan parakende ticaretin alıcı ve satıcılar açısından sağladığı faydaları şöyle gruplandırabiliriz:

Satıcılar açısından;

 • Yeni bir satış kanalıdır.
 • İyi bir reklam aracıdır.
 • Değişimlere hızlı uyum sağlayabilme imkanı vardır.
 • Mekan ve yer sınırı olmayan bir ortamda kuruludur.
 • Hızlı ve yer sınırı olmayan bir ortamda kuruludur.
 • Ürün satışlarının artırılması daha kolaydır.
 • Birebir pazarlama imkanı bulundurur.
 • Minimum işletim giderleri sağlar.
 • Yeni müşteri potansiyeline her zaman açıktır.
 • Binlerce ürün için satış imkanı vardır.
 • Birebir müşteri ilişkileri yürütebilir.
 • Stok maliyetleri azalır.

Alıcılar açısından;

 • Evden çıkmadan alışveriş imkanı sağlar.
 • Ulaşım için harcanan giderler azalır.
 • Ürün çeşitleri daha rahat görülebilir.
 • En uygun ürünü bulma şansı artar.
 • Zaman kaybı azalır.
 • Ürün ile ilgili daha rahat bilgi alınabilecek bir ortamdır.

 

 

 

 

 

Kaynak:https://www.eticaretport.com/eticaretin-alicilar-ve-saticilar-acisindan-faydalari-s828.html

Test

Form Gönderimi

Tamam