Web Sitesi Tasarım Kriterleri Nedir?

Pazarlamacılar için bile, internet tasavvur kriterleri veya internet sitesi tasavvur standartları üstünde halen fazlaca düşünülecek bir şey olarak görülmemektedir. Bu ebeple çoğu zaman başta meydana getirilen temel yanlışlar kullanım esnasında giderilmeye çalışılır. Ancak internet tasavvur kriterleri internet tasarımcıları için eleştiri ehemmiyet taşır. "Standart internet antlaşmaları" olarak tanımlayabileceğimiz uygulamalar internet tasavvur standartları olarak kabul edilebilecek en iyi uygulamalardır. Bunlar, internet tasarımcılarının takip ettiği, ziyaretçilerinin beklentilerine müsait olduklarını bildikleri bir takım kurallardır. Bunlar internet sitesi için sarahat ve kullanışlılık için bir nevi yönergedir.

Web Sitesi Tasarım Standartı Nedir?

Neler Standart Olarak Kabul Edilmelidir?

Web tasarımcıları, bu suali cevaplayabilmek için en iyi 50 marketing sitesine bakarak 10 kuraldan oluşan bir takım direktif belirlemiş durumda. Elbette bu yönergeler yıldan yıla değişim gösterse de başlangıç için iyi bir düşünce veriyor.

Test

Form Gönderimi

Tamam